Mogelijkheid om zich burgerlijke partij te stellen

Indien u zich nog niet burgerlijke partij heeft gesteld, heeft u nog steeds de mogelijkheid om dit tijdens het proces voor het hof van assisen te doen.

Deze hoedanigheid geeft u een aantal rechten, zoals:

  • toegang tot het strafdossier ;
  • een gratis kopie van het strafdossier;
  • de mogelijkheid om zich te laten bijstaan door een tolk tijdens het proces,
  • mogelijke toegang tot de internetradio.

Bovendien verleent deze hoedanigheid u de mogelijkheid om via gerechtelijke weg een vergoeding te vorderen voor de geleden schade.

Hoe kunt u zich burgerlijke partij stellen tijdens het proces?

U kunt dit zelf doen of via een advocaat bij de griffie van het hof van assisen.

Tijdens het proces zal de griffie aanwezig zijn in op de Justitia-site.

Als u vragen heeft over hoe men zich burgerlijke vordering moet stellen, kunt u contact opnemen met de dienst slachtofferonthaal (zie hierboven) of met een advocaat (zie hieronder).

Openingstijden griffie: 8.30 tot 12.30 uur en 13.30 tot 16.00 uur.

De griffie is telefonisch bereikbaar (02/519.85.14 - 02/519.85.15 - 02/519.85.17 - 02/519.85.37 - 02/519.85.38) of per e-mail: assises.bruxelles.justitia@just.fgov.be