Praktische informatie

 

Toegang tot de Justitia-site

Justitia bevindt zich te Bourgetlaan 22, 1130 Brussel.

  • Met de trein: Het station Bordet ligt op 10 minuten loopafstand van het gebouw
  • Met de tram of bus
  • De Lijn: bus 471 en 272
  • MIVB: trams 55 en 62 - bussen 65, 69 en 80

Meer informatie vind je op de websites STIB of DELIJN

  • Met de auto: de applicaties Waze en Google Maps brengen u precies naar de ingang van het gebouw indien u "Justitia" ingeeft.

In principe zijn er gratis parkeerplaatsen gereserveerd voor de burgerlijke partijen, de benadeelden en de geaccrediteerde slachtoffers. De parking bevindt zich 400 meter na de hoofdingang, aan de rechterkant.

Justitia bevindt zich in de lage-emissiezone (LEZ). Dit is een gebied waar de meest vervuilende voertuigen niet meer mogen rijden. Meer informatie op: https://www.lez.brussels/mytax/fr

Personen met een beperkte mobiliteit

Personen met een beperkte mobiliteit kunnen voor het gebouw op een speciaal aangewezen plaats worden afgezet. De begeleiders moeten hun voertuig dan op de voor hen gereserveerde parkeerplaats parkeren. Personen met een beperkte mobiliteit kunnen ook worden opgehaald en begeleid door personeel van het Rode Kruis en er zullen ook rolstoelen ter beschikking worden gesteld.

 Beveiliging

Alvorens het gebouw te betreden, moeten alle personen door het veiligheidssysteem (scans en identiteitscontrole). Er is een “snelle rij” voorzien voor personen met beperkte mobiliteit en hun eventuele begeleiders. Geaccrediteerde personen (zie hieronder) hebben tevens een vlottere toegang tot het gebouw.

Veiligheidsinstructies :

  • Bagage is niet toegestaan op de Justitia-site en er zijn geen vestiaires voorzien.
  • Filmen of fotograferen op de site is niet toegestaan.
  • Geaccrediteerde personen mogen hun gsm’s bijhouden, maar mogen deze niet gebruiken in de rechtszalen (de gsm’s moeten op “stil” gezet worden). Andere personen moeten hun telefoon in de daarvoor bestemde kluisjes bij de ingang van het gebouw achterlaten.
  • Er mag geen voeding noch drank op de site worden binnengebracht. Verkoopautomaten voor drankjes en snacks (tegen betaling) zijn ter plaatse beschikbaar. Het is ook mogelijk om in de cafetaria te lunchen.
  • Medicatie mag enkel worden binnengebracht op de site op vertoon van een doktersattest.

 

Accreditatie

Accreditatie is niet verplicht, maar vergemakkelijkt wel de toegang tot de site en de rechtszalen. Dit kan vóór het proces, maar het is ook nog mogelijk in Justitia. Om een accreditatie aan te vragen, kan u terecht bij de receptie in de grote hal.

Met uitzondering van het publiek, zijn de verschillende personen die op de Justitia-site aanwezig zullen zijn herkenbaar a.d.h.v. sleutelkoorden met verschillende kleuren:

Groen: slachtoffer/burgerlijke partij die bereid is tot contact met de pers (zowel beeld als interview)

Rood: slachtoffer/burgerlijke partij die niet bereid is tot contact met de pers (zowel beeld als interview)

Wit: benadeelde en slachtoffer, die zich niet burgerlijke partij heeft gesteld (+ groen of rood)

Geel: advocaten

Oranje: pers

Blauw: gerechtelijk personeel en justitieassistenten

Locatie van het proces

Het Justitiagebouw bestaat uit een hoofdzaal (de "Popelin 1 "-zaal) met een capaciteit van 170 personen, waar de beschuldigden en hun advocaten plaats zullen nemen. Daarnaast is er ook plaats voorzien voor de burgerlijke partijen en hun advocaten.

Om het grote aantal burgerlijke partijen, hun advocaten en eventueel hun naasten te kunnen ontvangen, zijn zeven relaiszittingszalen ingericht die via beeld en geluid met de hoofdzaal zijn verbonden, met interactiemogelijkheden in beide richtingen. Deze relaiszalen maken deel uit van de rechtszaal. De burgerlijke partijen en hun advocaten kunnen zich vanuit deze relaiszalen dus tot het hof wenden

Bij de ingang van het gebouw zijn twee zalen voor het publiek ingericht met beeld en geluid, maar zonder interactiemogelijkheden met de hoofdzaal.

Slachtoffers die dat wensen, kunnen zich terugtrekken in een voor hen gereserveerde zaal. Voor toegang tot deze zaal moet men contact opnemen met de dienst voor het onthaal van de slachtoffers.

 

Vertaling van de zittingen

De zitting wordt in het Frans gehouden. Simultaanvertaling naar het Nederlands en het Engels wordt dagelijks voorzien. Hiervoor worden headsets ter beschikking gesteld (ook voor slechthorenden).

De burgerlijke partijen kunnen om een tolk in een andere taal verzoeken. Dit verzoek moet vooraf worden toegezonden aan de griffie van het hof van assisen voor de dagen waarop deze burgerlijke partijen op de zitting aanwezig zullen zijn. Dit verzoek dient door de burgerlijke partijen of hun advocaat/advocaten te worden gericht aan het e-mailadres assises.bruxelles.justitia@just.fgov.be. Dergelijk verzoek kan ook worden ingediend via de justitieassistenten van de dienst voor het onthaal van de slachtoffers.