Ik wil de zittingen bijwonen

Wat is het tijdschema?

Op 12 september 2022 om 9.00 uur zal een zogenaamde "preliminaire zitting" worden gehouden.

Deze zitting wordt voorgezeten door de voorzitter van het hof van assisen, die alleen zetelt, zonder de jury. Aan het einde van deze zitting wordt een arrest geveld waarbij de lijst van getuigen en de volgorde van hun verschijning wordt vastgesteld.

Gelet op het aantal partijen zal het arrest niet op de dag van de zitting zelf worden gewezen. De voorzitter zal na afloop van de preliminaire zitting meedelen op welke datum het arrest zal worden gewezen. De in het arrest bepaalde volgorde van de getuigen kan overigens door de voorzitter op elk moment in de loop van het proces ambtshalve worden gewijzigd. Tijdens de preliminaire zitting kunnen de partijen, per besluiten, procedurele problemen betreffende de ontvankelijkheid van de strafvordering opwerpen. In dergelijke hypothese, zal de voorzitter van het hof van assisen de opgeworpen punten behandelen in een arrest.

De zitting over de samenstelling van de jury zal worden gehouden op 30 november 2022 om 9 uur, onder het voorzitterschap van de voorzitter van het hof van assisen, bijgestaan door twee bijzitters (“assesoren”). Deze zitting neemt de hele dag in beslag. De zitting wordt pas gesloten na de beëdiging van de juryleden. 600 potentiële juryleden werden opgeroepen voor de zitting. Vrijstellingen werden reeds verleend door de voorzitter van het hof van assisen (zie "Ik ben opgeroepen als jurylid").

De zittingen ten gronde beginnen op maandag 5 december 2022 om 9.00 uur. Daarna houdt het hof in beginsel zitting van maandag tot en met donderdag, waarbij vrijdag een rustdag is, die zo nodig voor bijkomende zittingen kan worden gebruikt.

De zittingen worden in principe gehouden van 9.00 tot 17.00 uur (met pauzes, onder andere voor de lunch).

De zittingen worden opgeschort:

  • van maandag 26 december 2022 tot en met dinsdag 3 januari 2023;
  • van maandag 20 februari 2023 tot en met zondag 26 februari 2023;
  • voor de lentevakantie, maar de dagen moeten nog vastgelegd worden.

Gezien de vermoedelijke duur van het proces zal de agenda (met inbegrip van de tijdstippen voorzien voor de getuigen) van maand tot maand worden vastgelegd en tijdens de openbare zitting worden meegedeeld.

Waar worden de zittingen gehouden?

De zittingen vinden plaats in het Justitiagebouw, Bourgetlaan 22, 1130 Brussel.

De hoofdzittingszaal heeft 170 zitplaatsen.

De advocaten van de beschuldigden zullen in de rechtszaal voor de box van de beschuldigden plaatsnemen. 100 plaatsen zijn gereserveerd voor de burgerlijke partijen, 30 plaatsen voor hun advocaten.

Twee andere zalen zijn voorbehouden voor het publiek, waar het proces live (met beeld en geluid) zal worden uitgezonden, maar zonder interactiemogelijkheden met de hoofdzaal.

Een andere zaal is voorbehouden voor journalisten.

Daarnaast zijn er ook zeven bijkomende “relaiszittingszalen” die via beeld en geluid verbonden zijn met de hoofdzaal, met interactiemogelijkheden in beide richtingen. Deze “relaiszalen” zijn dus verbonden met de hoofdzittingszaal.

Hoe kom je bij de zittingszalen?

U moet in het bezit zijn van uw identiteitsbewijs.

U moet door drie beveiligingspoorten gaan.

U mag geen eten of drinken meenemen in het gebouw. De site beschikt over een cafetaria