proces van de aanslagen
22 maart 2016

Datum: december 2022

Locatie: Justitia
Avenue du Bourget 22
1130 Brussel

FAQ

 • Wat is een hof van assisen?

  Het hof van assisen bestaat uit het hof en een jury. Het hof en de jury vormen samen het college.

  Het hof van assisen buigt zich over misdrijven die niet kunnen worden gecorrectionaliseerd of niet zijn gecorrectionaliseerd, alsook pers- en politieke misdrijven.  Volgens de Grondwet moet de berechting van de zwaarste strafbare feiten worden toevertrouwd aan personen uit de burgerbevolking.


 • Hoe vind je een advocaat?

  U kunt vrij een advocaat kiezen. Deze advocaat moet wel Frans spreken en de regels voor de procesvoering van het hof van assisen in België kennen.

  Als u er geen kent, kunt u advocaten vinden via de websites www.avocats.be (Frans- of Duitstalige advocaten) en www.advocaat.be (Nederlandstalige advocaten).

  U moet nagaan of uw verzekering u niet de mogelijkheid biedt om beroep te doen op een advocaat naar keuze, waarbij de kosten geheel of gedeeltelijk door uw verzekeraar worden gedekt.

  Indien u voldoet aan de in de Belgische wetgeving gestelde voorwaarden om in aanmerking te komen voor gehele of gedeeltelijke kosteloze juridische bijstand, kunt u een verzoek om juridische bijstand indienen bij het bureau voor juridische bijstand in Brussel of in uw woonplaats in België en praktische informatie krijgen op info@bajbxl.be of bjb@baliebrussel.be


 • In welke taal wordt het proces gevoerd?

  Het proces wordt alleen in het Frans gevoerd. Indien u een beschuldigde of een burgerlijke partij bent, kunt u aanspraak maken op een tolk.